War-Horses YP408 is op 25-1-2018 50 jaar geworden!

 

Deze site is voor U een kennismaking met de stichting War-Horses. Deze stichting is in 1989 opgericht. Onze doelstellingen kunt U hier lezen. Hierna ziet U hoe wij die doelstellingen vertaald hebben naar actiepunten. Deze punten willen wij beknopt met U doornemen, zodat U aan het einde van deze site een indruk heeft van het reilen en zeilen binnen onze stichting. Ik wens U namens het bestuur van de stichting veel plezier met deze site:

Timo Pronk, voorzitter.

Click for the English version


 

16 januari 2021:  Agenda 2022

25 augustus 2020:  Foto's 1e half jaar 2020

7 december 2019:  Foto's 2e half jaar 2019

30 november 2019:  Foto's 1e half jaar 2019 & Agenda 2020

6 januari 2019:  Agenda 2019

7 december 2018:  Foto's najaarsrit Veluwe

6 oktober 2018:  Foto's toegevoegd div. evenementen

10 mei 2018:  Foto's Voorjaarsweekend

31 januari 2018:  Foto's Nieuwjaarsbijeenkomst

26 januari 2018:  Agenda bijgewerkt

7 juli 2017:  Foto's diverse evenementen en Agenda bijgewerkt

1 juni 2017:  Foto's Voorjaarsweekend

18 april 2017:  Foto's Voorjaarsrit Veluwe

23 januari 2017:  Agenda 2017: Filmavond 24 februari

17 december 2016:  Foto's Koffieklets Biber-bunker

11 december 2016:  Agenda 2017

27 november 2016:  Foto's Najaarsrit

30 oktober 2016:  Video Najaarsweekend

26 september 2016:  Foto's Najaarsweekend

25 augustus 2016:  Foto's War and Peace Revival  
en uitbreiding Agenda

11 augustus 2016:  Foto's Zomerweekend  

21 juni 2016:  Foto's 5 mei, Hembrug en Ardennen

30 april 2016:  Foto's Voorjaarsweekend en Voorjaarsrit

25 april 2016:  Foto's Elspeet Memorial Tour

31 januari 2016:  Agenda aangevuldKoffieklets:

TOP

Een treffen van een ander soort is de koffieklets. Tweemaal per jaar wordt de koffieklets gehouden. Ook weer een uitstekende gelegenheid elkaar weer eens te ontmoeten, foto’s, info en bijvoorbeeld onderdelen uit te wisselen onder het genot van een kop koffie. Verder zijn alle bestuursleden aanwezig en kunt U clubartikelen kopen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan er een lezing zijn, videovertoning etcetera. Hoofdzaak blijft het uitwisselen van informatie. Bovendien bestaat zowel bij de koffiekletsen als bij de ritten de mogelijkheid Uw voertuig te laten keuren door een lid van de technische commissie.


Technische commissie.

TOP

De technische commissie is in hoofdzaak belast met het keuren van een voertuig voor de kwaliteitssticker "War-Horses Accepted". Deze sticker, die op Uw voertuig komt, geeft U toegang tot de evenementen van de stichting War-Horses. Daarnaast beheert de technische commissie de bibliotheek van de stichting, welke de duizend boeken inmiddels ruimschoots overschrijdt. Voorts geeft zij U adviezen met betrekking tot keuringen gedaan door de overheid. (APK, verkrijging kentekenbewijs).

Static-shows:

TOP

Regelmatig nodigt defensie ons uit om tijdens bijvoorbeeld een “open huis”, een overzichtstentoonstelling te houden van historische militaire voertuigen. Wij, op onze beurt, nodigen dan weer leden, donateurs, uit om met hun voertuigen aanwezig te zijn. Het spreekt voor zich dat die voertuigen behoren tot de mooiste die er binnen de stichting te vinden zijn. Wat dit betreft kon en kan War-Horses zich gemakkelijk meten met de grootste club qua uitstraling en professionalisme. Het voertuigenbestand (rijdend museum) van de stichting War-Horses bestaat uit de voertuigen die de leden inbrengen. Een uitzondering daarop vormen de voertuigen die op de markt niet vrij verkrijgbaar zijn.


Museumvoertuig:

TOP

De stichting War-Horses bezit sinds 1994 een DAF YP-408 mortiertrekker. In ongeveer 1½ jaar tijd is dit voertuig gerestaureerd en compleet uitgerust. Deze YP heeft een historisch bedrijfswagen kenteken en kan dus vrij aan het verkeer deelnemen. Andere projecten zijn nog in studie. Lees meer over de YP van War-Horses

Clubblad:

TOP

Viermaal per jaar verschijnt het clubblad. Ruim 20 pagina’s op A4-formaat. Hierin leest U zaken die de club betreffen en die dingen waarvan wij denken dat zij een aanvulling zijn op de hobby, zoals verslagen, een technische rubriek, de agenda en zovoorts.

 

 

Leden kunnen gratis in het blad adverteren. Voorts kunnen zij kopij aanleveren.


FEHAC:

TOP

De stichting War-Horses is lid van de Federatie van Historische Automobiel - en motorfietsclubs.

Lid / Donateur worden:

TOP

Ben U geďnteresseerd in de stichting War-Horses, dan kunt U een inschrijfformulier hier downloaden. Om lid/donateur te worden is het alleen belangrijk dat U de doelstellingen onderschrijft. Het bezit van een militair voertuig is geen must. Voor meer informatie kunt U contact opnemen op onderstaand e-mail adres of telefonisch met een van de bestuursleden, zie het inschrijfformulier. 
Lees eerst onze privacyverklaring: 

Download privacyverklaring (MS Word) of Download privacyverklaring (PDF)

Hier staat in hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan. Op het inschrijfformulier wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Download inschrijfformulier (MS Word) of Download inschrijfformulier (PDF)

U kunt het formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en vervolgens per post versturen naar het secretariaat (adres staat op het formulier) of scannen en mailen naar secretaris@war-horses.nl

 

Informatie: E-mail vragen@war-horses.nl


©War-Horses